KOSGEB – İşbirliği Destek Programı

KOSGEB

İşbirliği Destek Programı

Yeni açıklanan KOSGEB İşbirliği Destek Programı ile KOBİLERİN kendi aralarında veya büyük bir işletme ile ortak gerçekleştireceği projelere 10.000.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

Programın amacı ; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Proje dahilinde iki farklı ortaklık modeli bulunmaktadır ve bu modellere göre verilen destek limitleri değişkenlik göstermektedir.

  1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

  1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

İşletici Kuruluş Modeli
İşletici Kuruluş Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletci Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 2 milyon 3 milyon 5 milyon 5 milyon
Orta Yüksek 3 2 milyon 3 milyon 5 milyon 5 milyon
Diğer 5 2 milyon 3 milyon 5 milyon 5 milyon
Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.
Proje Ortaklığı Modeli
İşletici Kuruluş Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1 milyon 1 milyon 2 milyon 10 milyon
Orta Yüksek 3 500 bin 500 bin 500 bin 10 milyon
Diğer 5 250 bin 500 bin 750 bin 5 milyon
Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.

KOBİlerin işbirliği yaparak büyümesini amaçlayan programda belirli konulardaki projelere destek verilmektedir. Bu konular aşağıdaki gibidir :

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

  1. a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

  1. d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Proje kapsamında desteklenecek giderler :

  1. a) Yeni Personel,
  2. b) Makine, teçhizat ve kalıp,
  3. c) Hammadde ve malzeme,

ç) Yazılım,

  1. d) İşyeri kirası,
  2. e) Hizmet alımı,
  3. f) Diğer proje giderleri

KOSGEB’in yeni açıklamış olduğu bu programın başvuruları şu anda açıktır ve işletmesini büyütmek isteyen kuruluşlara fırsat yaratmaktadır.