Kosgeb Desteklerinden Yararlanmak

KOBİ’lerin KOSGEB 2016 yılı desteklerinden maksimum fayda sağlaması için veri tabanına kayıtlı olması önem arz etmektedir.

KOSGEB Destekleri kapsamına alınan sektörlerde faaliyet gösteren ve KOSGEB Veri Tabanına kayıt olarak KOBİ Bilgi Beyannamesini dolduran işletmeler KOSGEB Destek Programlarına başvuru yapabilmektedirler. Firmanın NACE kodu KOSGEB in uygun gördüğü alanda olmalıdır.

KOSGEB veri tabanına daha önceden kayıt yaptıran İşletmeler de KOBİ Bilgi Beyannamelerini her yıl güncelleyerek KOSGEB Destek Programlarından faydalanabilmektedirler. KOBİ Bilgi Beyannamelerinin güncel olması İşletmelerin Destek başvurusu yapabilmesi için çok önemlidir. KOSGEB Veri tabanına daha önceden kayıt yaptıran İşletmeler her yıl KOBİ Bilgi Beyannamesini güncellemeleri gerekmektedir. Çünkü her yıl KOBİ Bilgi Beyannamesini güncellemeyen işletmeler KOSGEB Veri Tabanında pasif konuma gelmektedirler. KOSGEB Destek Programlarından faydalanmak isteyen, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olup KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin aktif hale geçebilmeleri ve destek başvurusu yapabilmeleri için KOBİ Bilgi Beyannamesini güncellemeleri gerekmektedir.