e-ihracat destekleri

E-ihracat firmaları, yeni yayınlanan e-ihracat devlet teşvikleri ile yurt dışı pazarlara güvenli bir adım atabileceklerdir. E-İhracat yapan firmaların, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin yurtdışındaki faaliyetleri kapsamında 5973 sayılı karar ile alabilecekleri birçok yeni destek yürürlüğe girmiştir. Bu kararda, şirketlerin ihracata hazırlanmaları ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması, sürdürülebilir bir ihracat artışı için gerekli faaliyetlerin giderlerinin karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Destekler TL bazında olup, yıllık üst limit şirketler için 15 Milyon TL’dir.

E-İhracat konusunda bilgi eksikliği olan veya insan kaynağı açığı olan firmaların ihtiyaç duyduğu kalemlerde desteklenmesine odaklanılmıştır.

İhracatçı şirketlerin yanı sıra, Türkiye’de yerleşik bulunan B2B platformların (işletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi) yurt dışındaki ithalatçıların Türk ihracatçılarına ulaşmasını sağlamak amacıyla yapacakları tanıtım harcamalarını da destek kapsamına almaya başlamıştır.

Bu desteklerden faydalanmak için bazı gereklilikler bulunmaktadır ve belli bir süreç izlenmelidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmemektedir.

Yurt Dışı Trend Pazaryerleri

E-ihracat ile satış yapacak olan işletmelerin tercih edebileceği birçok platform bulunur.

Bunlardan bazıları;

Amazon

Wayfair

Ozon

Joom

Aliexpress

Ebay

Etsy

Wish

Asos

Otto

Rakuten

Shopee

Allegro

Zalando

Cdiscount

eMag

Fruugo

Mercado Libre

Flipkart

Taobao

E-İhracat Devlet Destekleri Nelerdir;

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin; yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemez.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin; Bakanlıkça belirlenen diğer tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL’yi geçemez.

Tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin; ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere desteklenir.

Depo Kira Desteği

Ürünlerinin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 (altı) pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3.000.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez.

Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf