2022-2023 Yılı İhracat Destekleri

İhracat Destekleri Hakkında Karar ( 5973 Sayılı Karar )

18 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan 5973 Sayılı Karar ile İmalat Sanayindeki sınai ve ticari firmalara yönelik yeni destekler yürürlüğe konuldu.

Yeni karar ile birlikte toplamda 11 Tebliğ’ de yürürlükten kaldırılarak; birçoğu 5973 Sayılı Karar altında güçlendirilerek yayınlandı.

Karar; şirketlerin e-ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda sağlanacak destekler;

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

-Firmaların sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla hedef pazar, bu pazarlara yönelik yapılan finansman stratejisi, pazarlama stratejisi ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecinde alacakları danışmanlık ve rapor giderleri 200.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

-Bu destek ile birlikte; pazar araştırması, mağaza kurulum giderleri, marka tescil, tanıtım ve franchise giderleri gibi birçok destek kalemi bulunmaktadır. Toplamda yıllık 20.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

İhracat Konsorsiyumları Desteği

-Şirketler ve İhracat Konsorsiyumlarının aracılık sözleşmesi imzalayarak; mallarını küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecinde pazar araştırması, tanıtım ve pazarlama, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim gibi giderleri 5 yıl boyunca yıllık 10.00.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Bu desteklere ek olarak, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren firmalara da tanıtım desteği sağlanmaya başlamaktadır.

Güncellenenen destekler kısaca -Türkiye’de üretim yapan ve yurtdışında ürünlerini pazarlayan firmaların birimlerinin kira giderleri 4 yıl boyunca her birim başına 4.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

-Yurtdışına yönelik yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin giderleri en fazla 4 yıl boyunca 4.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

-Firmaların yurtdışı Pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri faaliyet başına en fazla 100.000 TL’ye kadar desteklenir.

Diğer destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Post a Comment